Producten

DOFCO kiest voor verkoop voor organische mestkorrels als producttype. Mestkorrels hebben belangrijke voordelen op het gebied van transportkosten, marketing en hygiëne.

Organische mestkorrels zijn zowel langzaam werkende meststoffen als bodemverbeteraar. Ze bestaan voor twee derde uit organische stof en bevatten alle belangrijke voedingsmineralen en micronutriënten voor de bodem en plant. Belangrijke grondstoffen voor mestkorrels zijn pluimveemest en gedroogde dikke fracties van gescheiden varkens- en rundveemest. Ook gedroogd digestaat van biogasinstallaties is een waardevolle grondstof voor mestkorrels. 

Door de wettelijk voorgeschreven hygiëne-eisen zijn de mestkorrels onkruid- en ziektekiemen vrij. De mestkorrels van DOFCO zijn afkomstig van productiebedrijven met een erkenning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De levering is naar keuze in afgesloten big bags of in zakken van 25 kg. In deze verpakking zijn mestkorrels goed te bewaren zonder kwaliteitsbederf en geurhinder.

Belangrijke afzetkanalen voor de mestkorrels in het buitenland zijn groente- en fruittelers, akkerbouwers en de particuliere consumentenmarkt.